REGULAMN POBYTU

WILLA RODOS

Bardzo prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Willi Rodos zwanym dalej obiektem.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00. Warunkiem zameldowania jest wypełnienie karty meldunkowej.
 4. Rezerwacja pobytu ważna jest po potwierdzeniu przez obiekt dokonania rezerwacji i wpłacie uzgodnionego zadatku. Rezerwacja ważna jest do godziny 24:00 w dniu przyjazdu. Po tym czasie w przypadku braku kontaktu i innego uzgodnienia rezerwacja przestaje obowiązywać a zadatek przepada na rzecz obiektu.
 5. Pozostała płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy zameldowaniu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Śniadania odbywają się w godzinach 8:30 do 10:30. W przypadku zmian godzin Goście zostaną o tym poinformowani.
 7. Willa Rodos dysponuje parkingiem dla swoich Gości. Parking jest nieodpłatny, niestrzeżony i zamykany w godzinach 22:30 do 7:30 rano. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. Willa Rodos nie akceptuje pobytów ze zwierzętami.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 10. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości.
 11. W pokojach jak i częściach wspólnych budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 zł. Palenie tytoniu dozwolone jest na terenie otwartym, w wyznaczonych do tego miejscach.
 12. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, zamknięcie drzwi i okien.
 13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 14. Osoby niezameldowane w Willi Rodos mogą przebywać na terenie obiektu tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami obiektu oraz w godzinach 8:00 do 22:00.
 15. Na terenie Willi Rodos obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 6:00 rano.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoi gościnnych.
 17. Nasz obiekt wyposażony jest w system jednego klucza. Koszt odtworzenia klucza do pokoju w tym systemie wynosi 250 zł i w razie zagubienia ponosi go Gość.
 18. Willa Rodos dysponuje terenem rekreacyjnym oraz placem zabaw dla dzieci przeznaczonym dla Gości ośrodka. Dzieci na terenie całego obiektu mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie oraz ich zachowanie pełną odpowiedzialność. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regulaminami szczegółowymi urządzeń.
 19. Na placu zabaw zabrania się między innymi: niszczenia i dewastacji, bicia i innych form przemocy, śmiecenia, korzystania z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko.
 20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza.

    Życzymy miłego pobytu

WILLA RODOS

REGULAMIN  KONSTRUKCJI  ZABAWOWEJ 

„MAŁPI GAJ”

 

 1. Na konstrukcji zabawowej dzieci mogą przebywać pod stałym, ścisłym i wyłącznym nadzorem rodzica lub opiekuna.
 2. Rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność również materialną za bezpieczeństwo oraz skutki zachowania dziecka na konstrukcji zabawowej.
 3. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci do lat 11 oraz o wzroście nieprzekraczającym 150 cm.
 4. Dzieci które nie ukończyły 3 roku życia mogą korzystać z konstrukcji zabawowej jedynie w asyście opiekuna lub rodzica z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 5. Korzystanie konstrukcji zabawowej przez dzieci niepełnosprawne oraz posiadające zaburzenia fizyczno-psychiczne jest możliwe jedynie w asyście opiekuna lub rodzica i wymaga uzgodnienia z właścicielami Willi Rodos.
 6. Na konstrukcji zabawowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób.
 7. Buty i wierzchnie ubranie pozostawiamy przed wejściem na konstrukcję zabawową, dzieci wchodzą w skarpetkach. Nie dopuszcza się korzystania na boso oraz w obuwiu.
 8. Do namiotu konstrukcji zabawowej nie wnosimy jedzenia ani picia.
 9. Dzieci bawiące się na konstrukcji zabawowej nie mogą mieć przy sobie żadnych przedmiotów (zegarków, okularów, biżuterii, własnych zabawek i innych mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas zabawy).
 10. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w namiocie konstrukcji zabawowej dzieci lub opiekunów będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 11. W konstrukcji zabawowej „Małpi Gaj” zabrania się:
 • popychania się, bicia i innych form przemocy,
 • wspinania się po ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
 • skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
 • wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie, zjeżdżania głową w dół
 • wynoszenia i wyrzucania kulek z basenu,
 • wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
 • niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian,
 • wchodzenia do basenu z piłkami dzieci, które noszą pampersy
 1. Personel Willi Rodos może odmówić zabawy dzieciom, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 2. Za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni.
 3. Na terenie namiotu konstrukcji zabawowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 4. Wszystkie wątpliwości związane z używaniem konstrukcji zabawowej rozstrzygają właściciele Willi Rodos.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu oraz zapisu nagrań.
 6. O godzinach otwarcia decydują właściciele Willi Rodos.

 

Życzymy miłej zabawy

WILLA RODOS

 

Loading...
Zadzwoń